Zbyšek Pospíchal

Master's thesis

Zátěžové testy bank v kontextu finanční stability a řízení systémového rizika

Bank stress tests in the context of financial stability and systemic risk management
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá problematikou zátěžových testů bank, a to v širším kontextu finanční stability a řízení systémového rizika. V souvislosti se zajišťováním finanční stability je pak zdůrazněna role centrální banky, mimo jiné v oblasti regulace a dohledu. Část věnující se systémovému riziku poukazuje na význam omezení rizika nestability finančního systému jako celku a charakterizuje znaky subjektů …viac
Abstract:
This thesis deals with the issue of bank stress tests in the broader context of financial stability and systemic risk management. In connection with ensuring of financial stability the role of central bank is highlighted, besides other things in the area of regulation and supervision. A section devoting to systemic risk points out the importance of reduction of instability risk in the financial system …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedúci: Stanislava Půlpánová
  • Oponent: Kateřina Špániková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/37636