Mgr. Michal Pomichálek

Diplomová práce

Uznání a výkon cizího soudního rozhodnutí v režimu nařízení Brusel I bis

Enforcement of Foreign Judgment According to Brussels Ibis Regulation
Anotace:
Anotace Předmětem této diplomové práce je právní úprava uznání a výkonu v režimu nařízení Brusel I bis. Nařízení Brusel I prošlo významnými změnami, které by měly zefektivnit proces přesunu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech mezi členskými státy Evropské unie. Práce analyzuje současnou úpravu uznání a výkonu v nařízení Brusel I bis a porovnává ji s úpravou minulou v nařízení Brusel I. Na základě …více
Abstract:
Abstract The object of this diploma thesis is legislation of recognition and enforcement in régime of Brussels Ibis Regulation. Brussels I Regulation has got through important changes, which should bring more efficient process of transfer of judgements in civil and commercial matters within states of the European union. This thesis analyzes the actual legislation of recognition and enforcement under …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta