Mgr. Michal Pomichálek

Master's thesis

Uznání a výkon cizího soudního rozhodnutí v režimu nařízení Brusel I bis

Enforcement of Foreign Judgment According to Brussels Ibis Regulation
Abstract:
Anotace Předmětem této diplomové práce je právní úprava uznání a výkonu v režimu nařízení Brusel I bis. Nařízení Brusel I prošlo významnými změnami, které by měly zefektivnit proces přesunu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech mezi členskými státy Evropské unie. Práce analyzuje současnou úpravu uznání a výkonu v nařízení Brusel I bis a porovnává ji s úpravou minulou v nařízení Brusel I. Na základě …more
Abstract:
Abstract The object of this diploma thesis is legislation of recognition and enforcement in régime of Brussels Ibis Regulation. Brussels I Regulation has got through important changes, which should bring more efficient process of transfer of judgements in civil and commercial matters within states of the European union. This thesis analyzes the actual legislation of recognition and enforcement under …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2016
  • Supervisor: JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.
  • Reader: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta