Theses 

Uznání a výkon cizího soudního rozhodnutí v režimu nařízení Brusel I bis – Mgr. Michal Pomichálek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Michal Pomichálek

Diplomová práce

Uznání a výkon cizího soudního rozhodnutí v režimu nařízení Brusel I bis

Enforcement of Foreign Judgment According to Brussels Ibis Regulation

Anotace: Anotace Předmětem této diplomové práce je právní úprava uznání a výkonu v režimu nařízení Brusel I bis. Nařízení Brusel I prošlo významnými změnami, které by měly zefektivnit proces přesunu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech mezi členskými státy Evropské unie. Práce analyzuje současnou úpravu uznání a výkonu v nařízení Brusel I bis a porovnává ji s úpravou minulou v nařízení Brusel I. Na základě toho by mělo být vyhodnoceno, zda tyto změny budou mít na proces uznání a výkonu zamýšlený vliv.

Abstract: Abstract The object of this diploma thesis is legislation of recognition and enforcement in régime of Brussels Ibis Regulation. Brussels I Regulation has got through important changes, which should bring more efficient process of transfer of judgements in civil and commercial matters within states of the European union. This thesis analyzes the actual legislation of recognition and enforcement under Brussel Ibis Regulation and compares it to last legislation under Brussels I Regulation. On the basis of comparison it should be analyse whether those changes may have an intended impact on the process of recognition and enforcement.

Klíčová slova: Klíčová slova Nařízení Brusel I bis, nařízení Brusel I, uznání a výkon, rozhodnutí, zrušení exequatur Key words Brussels Ibis Regulation, Brussels I Regulation, recognition and enforcement, judgement, abolition of exequatur

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 16:27, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz