Bc. Jan Vojtěch

Master's thesis

Měření VoIP provozu pomocí IP toků

Meassurement of VoIP traffic with IP flows
Abstract:
Diplomová práce popisuje principy fungování VoIP telefonů založených na protokolu SIP, vysvětluje způsob činnosti protokolů SIP, SDP, RTP a RTCP a poukazuje na nedostatky tohoto konceptu. Je zde uveden příklad průběhu telefonního hovoru podle RFC 3261 a dále ukázka toho, jak telefonní hovor dnes opravdu probíhá u předních českých VoIP poskytovatelů. Druhá část práce se věnuje problematice monitorování …more
Abstract:
This thesis describes how the VoIP telephones based on SIP protocol work, it explains the basic principles of protocols SIP, SDP, RTP and RTCP and it points out the drawbacks of this concept. There is mentioned an example of a phone call according to the RFC 3261 and a demonstration how the phone call really looks like at the leading Czech VoIP providers. The second part of the thesis focuses on monitoring …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 1. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 2. 2014
  • Supervisor: RNDr. Rostislav Vocilka
  • Reader: RNDr. Pavel Minařík, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky