Bc. Jan Vojtěch

Master's thesis

Měření VoIP provozu pomocí IP toků

Meassurement of VoIP traffic with IP flows
Anotácia:
Diplomová práce popisuje principy fungování VoIP telefonů založených na protokolu SIP, vysvětluje způsob činnosti protokolů SIP, SDP, RTP a RTCP a poukazuje na nedostatky tohoto konceptu. Je zde uveden příklad průběhu telefonního hovoru podle RFC 3261 a dále ukázka toho, jak telefonní hovor dnes opravdu probíhá u předních českých VoIP poskytovatelů. Druhá část práce se věnuje problematice monitorování …viac
Abstract:
This thesis describes how the VoIP telephones based on SIP protocol work, it explains the basic principles of protocols SIP, SDP, RTP and RTCP and it points out the drawbacks of this concept. There is mentioned an example of a phone call according to the RFC 3261 and a demonstration how the phone call really looks like at the leading Czech VoIP providers. The second part of the thesis focuses on monitoring …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2014
  • Vedúci: RNDr. Rostislav Vocilka
  • Oponent: RNDr. Pavel Minařík, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky