Bc. Josef Klogner

Bakalářská práce

Problematika brownfields na Praze 10

Issues of brownfields in Prague 10
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou brownfields na Praze 10 z hlediska jejich ekonomického dopadu na rozpočet městské části Praha 10. Teoretická část pojednává o procesu revitalizace a rekonverze brownfields, a o možnostech financování tohoto procesu. Se zřetelem na to, že práce je zaměřena na existenci brownfields na Praze 10, je v ní vysvětleno hospodaření městské části Praha 10 s jejich nemovitým …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of brownfields in Prague 10 in terms of their economic impact on the budget of Prague 10. The theoretical part deals with the process of revitalization and reconversion of brownfields, and the possibilities of financing this process. With regard to the fact that the thesis is focused on the existence of brownfields in Prague 10, it explains the management of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 8. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2021
  • Vedoucí: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Maštálka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.