Bc. Jindřich Slunéčko

Master's thesis

Analýza aktuálních způsobů komunikace a návrh modelu komunikace v budoucnosti

Analysis of current methods of communication and design in the future
Anotácia:
Diplomová práce má za cíl zjistit potřeby jednotlivých subjektů vstupujících do komunikace v prostředí podnikatelského subjektu. Zjištěné potřeby jsou v úvodu řádně zanalyzovány a je identifikováno, zda je na ně z hlediska informačního toku správně reagováno a způsob komunikace je účinný. Na základě zanalyzovaných komunikačních toků je navržen model nebo opatření, které zlepší komunikaci v budoucnu …viac
Abstract:
This thesis aims to identify the needs of the parties entering into communication in the business entity. The needs are properly analyzed in the introduction is identified, whether it is for them in terms of information flow properly addressed and the method of communication is effective. Based on the communication flows zanalyzovaných a model or measure that will improve communication in the future …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2013
  • Vedúci: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní