Bc. Marie Langrová

Bakalářská práce

Testování statistických hypotéz

Testing statistical hypotheses
Anotace:
Tato bakalářská práce je věnována nejdůležitějším myšlenkám, pravidlům a principům testování statistických hypotéz. Nedílnou součástí je Neymanovo-Pearsonovo lemma pro kritický obor i kritickou funkci. Dále jsou uvedeny některé parametrické a neparametrické testy o poloze dat a pravděpodobnostním rozdělení, které jsou aplikovány na reálná data. Data se týkají plodnosti, porodnosti a úmrtnosti v jednotlivých …více
Abstract:
This thesis deals with the most important ideas, rules and principles of testing statistical hypotheses. The Neyman-Pearson lemma for critical region and critical function is an integral part of this thesis. There are also some parametric and nonparametric tests of the location or the probability distribution described in this thesis, which are used for real data. The data are related to the fertility …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Iveta Selingerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Finanční a pojistná matematika