Bc. Marie Langrová

Bachelor's thesis

Testování statistických hypotéz

Testing statistical hypotheses
Abstract:
Tato bakalářská práce je věnována nejdůležitějším myšlenkám, pravidlům a principům testování statistických hypotéz. Nedílnou součástí je Neymanovo-Pearsonovo lemma pro kritický obor i kritickou funkci. Dále jsou uvedeny některé parametrické a neparametrické testy o poloze dat a pravděpodobnostním rozdělení, které jsou aplikovány na reálná data. Data se týkají plodnosti, porodnosti a úmrtnosti v jednotlivých …more
Abstract:
This thesis deals with the most important ideas, rules and principles of testing statistical hypotheses. The Neyman-Pearson lemma for critical region and critical function is an integral part of this thesis. There are also some parametric and nonparametric tests of the location or the probability distribution described in this thesis, which are used for real data. The data are related to the fertility …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Bc. Iveta Selingerová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Mathematics / Financial and Insurance Mathematics