Bc. Lukáš Rajňák

Bachelor's thesis

Rozvoj služeb e-governmentu v Ústeckém kraji

Development of e-government services in the Ústí region
Anotácia:
Rozvoj informační techniky v poslední čtvrtině dvacátého století se promítl i do systému veřejné správy. Tyto změny přišly v pravou chvíli, neboť poslední desítky let kladou vysoké požadavky na komunikaci státní správy a územní samosprávy. Je třeba zdokonalovat interní komunikaci mezi složkami uvnitř úřadu, ale především komunikaci vnější. Postupně se utváří systém, zvaný e-government. Jeho zavádění …viac
Abstract:
Development of information technology in the last quarter of the twentieth century was reflected in the public administration system. These changes came at the right moment, since the last decades make high demands on communication between state and local governments. It is necessary to improve the internal communication between components inside the office, but also external communication. Gradually …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedúci: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Public Administration