Bc. Jana Cabadová

Diplomová práce

Identifikácia a diverzifikácia rizík pri poskytovaní úverov

Risk identification and diversification in the loan management
Abstract:
The dissertation is mainly related to the bank risks undergoing by the commercial bank institutions in the regard of supplying various sorts of loans. The first part of the dissertation is devoted to the general definition of the risk, to risk analyses and also to setting up the main goals of the risk management. In the second part the specific bank risks are being analysed while the credit risk is …více
Abstract:
V diplomovej práci sa venujeme predovšetkým problematike bankových rizík, ktoré komerčné banky podstupujú práve v súvislosti s poskytovaním rôznych druhov úverov. Prvá časť práce je zameraná na všeobecné teoretické vymedzenie pojmu rizika, na stanovenie analýzy rizík a taktiež určenie hlavných cieľov riadenia rizika. V druhej časti analyzujeme konkrétne bankové riziká, pričom najväčšiu váhu prikladáme …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2009
  • Vedoucí: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
  • Oponent: Ing. Miroslav Krasňan, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance