Mgr. Lukáš Zubalík

Bachelor's thesis

Komparace evropských levicových stran - Labour party, SMER a ČSSD

Comparison of European Left-wing Parties - Labour party, SMER and ČSSD
Anotácia:
Cílem bakalářské práce Komparace evropských levicových stran - Labour party, SMER a ČSSD je srovnání těchto sociálnědemokratických stran z hlediska vybraných aspektů v časové ose 2001 až 2006. V první části se zabývám pojmovým vymezením práce, konkrétně stranickými rodinami se zaměřením na rodinu sociálně-demokratickou. Druhá část práce se zabývá analýzou vzniku a vývoje vybraných stran, jejich ideově …viac
Abstract:
The goal of this bachelor thesis named Comparision of European Left-wing Parties - Labour party, SMER and ČSSD is comparision of these social-democratic parties in the light of chosen aspects in the interval between years 2001 and 2006. In the first part I deal with term definitions, tangibly with party families with a view to social-democratic family. The second part deals with analysis of inception …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2012
  • Vedúci: Mgr. Otto Eibl, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Voda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií