Ing. Matěj Pluhař

Master's thesis

Jednotný IDS pro Prahu a Středočeský kraj

United Integrated Transport System For Prague And Central Bohemia
Abstract:
Diplomová práce se zabývá analýzou současných integrovaných dopravních systémů na území Prahy a Středočeského kraje, dále navrhuje vytvoření nového jednotného a jediného integrovaného dopravního systému na celém předmětném území a také metodiku na vyhledávání a řešení souběhů v rámci dopravní obsluhy území.
Abstract:
This diploma thesis analyzes the current integrated transport systems on the territory of Prague and Central Bohemia Region, also proposes the creation of a new single integrated transport system throughout the territory concerned, and also developed a methodology for finding and solving concurrence (concourse) within the transport service territory.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2015
  • Supervisor: doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Pluhař, Matěj. Jednotný IDS pro Prahu a Středočeský kraj. Pardubice, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Master programme / field:
Transport Engineering and Communications / Transport Technology and Control