Theses 

Řízení lidských zdrojů v hotelnictví – Bc. Nelly Číhalová Kočarjan

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Nelly Číhalová Kočarjan

Master's thesis

Řízení lidských zdrojů v hotelnictví

Human Resources Management in the Hospitality

Abstract: ČÍHALOVÁ KOČARAN, Nelly. Řízení lidských zdrojů v hotelnictví. [Diplomová práce], Vysoká škola hotelová. Praha: 2018. Počet stran 88 Diplomová práce se zabývá řízením lidských zdrojů v hotelnictví. Cílem je poskytování kvalitní informace o daném tématu, analyzování a porovnávání jednotlivých personálních činností vybraných hotelů a vypracování návrhů na zlepšení jejich řízení lidského kapitálu. V teoretické části se diplomová práce zaměřuje na řízení lidských zdrojů v obecném měřítku a vychází jak z vlastních úvah autorky, tak z dostupné použité literatury. V analytické části se zaměřuje na dva vybrané konkrétní hotely a na řízení lidských zdrojů v nich. Proniká hlouběji do personalistiky hotelnictví a popisuje jednotlivé činností tohoto oboru. Ve svém závěru práce navrhuje určitá řešení ke zlepšení činností v těchto vybraných hotelech.

Abstract: ČÍHALOVÁ KOČARAN, Nelly. Human Resource Management in Hospitality. [Master´s Dissertation], The Institute of Hospitality Management. Prague: 2018. 88 pages The thesis deals with the management of human resources in the hospitality industry. The aim is to provide high quality information on the topic by analyzing and comparing individual personnel activities of selected hotels and developing proposals to improve their human capital management. In the theoretical part, the thesis focuses on the management of human resources on a general scale, based on both the author's own considerations and the available literature.In the analytical part, this work focuses on two selected specific hotels and the management of human resources in them. It then penetrates deeper into the human resources industry and describes individual activities in this field. In its conclusion, the thesis proposes some solutions to improve the activities in these selected hotels.

Keywords: řízení lidských zdrojů, personalistika, personální činnosti, hotelnictví, získávání zaměstnanců, motivace, Human Resource Management, human resources, personnel activities, hospitality, recruitment, motivation

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2018
  • Supervisor: Dr. Petr Krajáč, PhD.
  • Reader: Dr. Ing. Sylva Skupinová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Other references 


Go to top | Current date and time: 18/4/2019 20:45, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz