Josef Valach

Bakalářská práce

Dopravní obslužnost na Moravskotřebovsku

Transport services of the Moravská Třebová region
Anotace:
V práci bude provedena analýza dopravní obslužnosti Moravské Třebové a přilehlých obcí železniční osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou. Na základě analýzy budou navrženy změny v dopravní obslužnosti veřejnou dopravou v oblasti Moravskotřebovska.
Abstract:
The work will analyze the transport service of Moravská Třebová and adjacent municipalities by rail passenger transport and public transport. Based on the analysis, changes in public transport services in the area of the Moravská Třebová region will be proposed.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Matěj Pluhař

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Valach, Josef. Dopravní obslužnost na Moravskotřebovsku. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů