Mgr. Eva Oráčová, Ph.D.

Rigorózní práce

Vyšetření spermií nositelů balancované translokace pomocí fluorescenční in situ hybridizace

The examination of spermatozoa from carriers of balanced translocations using the fluorescence in situ hybridization method
Anotace:
Vrozené balancované strukturní aberace chromozómů se vyskytují asi u 0,3 % lidské populace. Přítomnost balancované translokace v karyotypu většinou nevede k závažným fenotypovým projevům. Problémem však zůstává různý stupeň omezení fertility a zvýšené riziko narození postiženého potomka s nebalancovaným karyotypem. Metodou mnohobarevné fluorescenční in situ hybridizace s centromerickými, telomerickými …více
Abstract:
Congenital balanced structural aberrations of chromosomes occur in about 0.3% of human population. Presence of a balanced translocation in karyotype does not usually result in serious phenotypic abnormalities. Their presence in karyotype often causes a significant reduction in fertility and increased risk of birth of an affected offspring. Using the multicolor fluorescence in situ hybridization with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 9. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 12. 2008
  • Oponent: RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D., RNDr. Kateřina Adamová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta