RNDr. Eva Oráčová, Ph.D.

Disertační práce

Vyšetření chromozomálních poruch spermií a preimplantačních embryí metodou fluorescenční in situ hybridizace

Analysis of chromosome abnormalities in sperm and preimplantation embryos using the fluorescence in situ hybridization method
Anotace:
Metoda mnohobarevné interfázní fluorescenční in situ hybridizace (iFISH) umožňuje vyšetření chromosomů jader blastomer preimplantačních embryí a v kombinaci s dekondenzací jádra umožňuje rychle analyzovat různé chromosomální abnormality ve velkých vzorcích spermií. Pro zjištění interindividuální variability ve frekvenci aneuploidií chromosomů ve spermiích a diploidních spermií byla opakovaně vyšetřována …více
Abstract:
The multicolour interphase fluorescence in situ hybridization (iFISH) method is suitable for the investigation of chromosomes in embryonic blastomeres; and in combination with nuclei decondensation, for rapid detection of chromosomal aberrations in a large number of sperm. To examine interindividual differences in sperm chromosome aneuploidy and diploidy, repeated semen specimens were obtained from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2009
  • Vedoucí: prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc.
  • Oponent: prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc., doc. MUDr. Milan Macek, sr., CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta