Bc. Michal Kolesár

Diplomová práce

Návrh a optimalizace PPC kampaní pro Exit Room Zlín v programech Sklik a Google Ads

Design and Optimization of PPC Campaigns for Exit Room Zlín in Programs Sklik and Google Ads
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na projekt online marketingové komunikace společnosti Exit Room Zlín. V rámci teoretické práce je řešena podstata online marketingové komunikace, její specifika a nástroje, které se při ní využívají včetně toho, co umožňují. Práce se zaměřu-je konkrétně na internetový marketing ve vyhledávačích pro vybranou společnost. V Analytické části je charakterizován samotný podnik …více
Abstract:
The master thesis is focusing on the project of online marketing communication in the company Exit Room Zlín. The theoretical part of the thesis deals with the core of online marketing communication and with its specifics and tools, that are used in, including the allowed facts. The work is focused specifically on the internet marketing in search engines for the selected company. The analytical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kolesár, Michal. Návrh a optimalizace PPC kampaní pro Exit Room Zlín v programech Sklik a Google Ads. Zlín, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe