Theses 

Vzdělávání a rozvoj zaměstanců ve společnosti Tesco Stores ČR, a. s. – Bc. Radka TOBIŠKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Radka TOBIŠKOVÁ

Diplomová práce

Vzdělávání a rozvoj zaměstanců ve společnosti Tesco Stores ČR, a. s.

The education and development of the employees in Tesco Stores ČR, corporation

Anotace: Tato diplomová práce je věnovaná systému podnikového vzdělávání a rozvoje zaměstnanců maloobchodního řetězce Tesco Stores ČR, a. s.. Na základě teoretických poznatků v současném podnikovém vzdělávání definuji význam tréninku a rozvoje pracovníků firmy ve vysoce konkrečním prostředí. Teoretická část práce se zabývá vymezením základních údajů o společnosti, řízením lidských zdrojů v organizaci a systému podnikového vzdělávání. Samotný systém vzdělávání je rozčleněn do následujících fází - identifikace potřeb vzdělávání, plánování vzdělávání, realizace vzdělávání a hodnocení vzdělávání. Část práce je věnovaná jednotlivým cílovým skupinám vzdělávání, které jsou definovány na základě organizačního uspořádání firmy. Cílem předkládané práce je, na základě analýzy stávající koncepce vzdělávání v organizaci, nalézt návrhy a doporučení k zefektivnění vzdělávání zaměstnanců. Na základě porovnání skutečnosti s teoretickými poznatky jsou definovány nedostatky a navržena opatření na jejich odstranění, která by podle mého názoru mohly přispět ke zvýšení efektivity vzdělávacích a rozvojových aktivit ve firmě.

Abstract: The dissertation is devoted to the method of corporate training and employee`s developement of the retail chain Tesco Stores ČR, corporation. The theoretical part of the dissertation includes the bacis figures of the company, manage of the human recources and method of the corporate trainning. The method of the education is splited into the following phases:identification of trainning needs, planning of the education, implementation and rating of the education. The part of text is devoted to the specific focus groups which are established on disposition of company. The point of the dissertation is to find the suggestions and references to improve the employee`s eduction. On the basic of comparison of the facts with theoretic findings are defined absences and suggested their eliminations, which may contribute increasing efficiency of the educational and developing activities in the firm.

Klíčová slova: vzdělávání, podnikové vzděláváí, lidské zdroje, rozvoj, systém vzdělávání, systém vzdělávací potřeby

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2010
  • Identifikátor: 65021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Veronika Gigalová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 11. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

TOBIŠKOVÁ, Radka. Vzdělávání a rozvoj zaměstanců ve společnosti Tesco Stores ČR, a. s. . Olomouc, 2010. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 07:58, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz