Bc. Marko Pavkeje

Bachelor's thesis

Management a marketing fotbalového klubu SK Líšeň

Management and Marketing of Football Club SK Líšeň
Abstract:
The goal of the bachelor thesis "Management and Marketing of Football Club SK Líšeň" is to analyze the current functioning of the club in the area of management and marketing and to recommend suggestions for improving the club's activities. The theoretical part describes the definitions of sports, management, marketing, financing, volunteering and SWOT analysis. In the practical part, this knowledge …more
Abstract:
Předmětem bakalářské práce "Management a marketing fotbalového klubu SK Líšeň" je analyzovat současné fungování klubu v oblasti managementu a marketingu a doporučit návrhy na zlepšení činnosti klubu. Teoretická část popisuje definice pojmů sport, management, marketing, financování, dobrovolnictví a SWOT analýza. V praktické části jsou tyto poznatky aplikovány na fotbalový klub SK Líšeň a z výsledku …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 2. 2018
  • Supervisor: Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií