Mgr. Bc. Zuzana Rašková

Bakalářská práce

Vztah Číny a Evropské unie v oblasti soft power: postavení mírových operací OSN

Relations of China and the European Union in the Field of Soft Power: The Role of the UN Peace Operations
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá konceptem soft power v zahraniční politice Čínské lidové republiky a jeho využitím ve vztahu s Evropskou unií. První část práce se věnuje analýze zdrojů normativní moci Číny i EU a způsobu, kterým je využívají ve své zahraniční politice. Druhá část práce pak představuje mírové operace OSN jako příklad oblasti, v níž působí relevantní prvky soft power obou aktérů. Cílem bakalářské …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the concept of soft power in foreign policy of the People's Republic of China and its utilization in the relation with the European Union. The first part is devoted to the analysis of sources of normative power of China and the EU, and the way it is used in their foreign policy. The Second part then presents UN peace operations as an example of an area in which relevant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Richard Turcsányi, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií