Bc. Eva Čechová

Bachelor's thesis

Cestovní ruch Lublinského vojvodství s průvodcem pro studenty

The tourism of Lublin Voivodeship with a guide for students
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá Lublinským vojvodstvím v Polsku a poukazuje na zajímavá turistická místa v této oblasti. Bakalářská práce se rozděluje na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje základní informace o Polsku, významné historické události Polska a také obsahuje kapitolu týkající se cestovního ruchu. Především se zaměřuje na oblast Lublinského vojvodství a jeho turistické …more
Abstract:
Bachelor thesis deals with Lublin Voivodeship in Poland and points out to interesting tourist sites in the area. Bachelor thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part contains basic information about Poland, important historical events in Poland and it also includes a chapter about tourism. First of all it focuses on Lublin Voivodeship and its touristic attractions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. et Mgr. Markéta Kropáčková
  • Reader: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta