Ing. Olena Kostkina

Master's thesis

Finanční a nefinanční faktory ovlivňující výkonnost podniku Nestlé Česko s.r.o. v letech 2009 - 2013

Analysis of financial and non-financial parameters affecting financial performance of Nestlé Czech s.r.o. during the period 2009 - 2013
Abstract:
Diplomová práce má za cíl analýzu finančních a nefinančních faktorů ovlivňujících výkonnost podniku Nestlé Česko s.r.o. za období 2009 - 2013. V práci je vysvětlena důležitost provedení finanční analýzy a analýzy nefinačních faktorů pomocí moderních modelů. V práci byly uvedené vědecké hypotézy, které po zkoumání společnosti byly potvrzeny nebo zamítnuty. Teoretická část práce obsahuje obecnou klasifikaci …more
Abstract:
Diploma thesis aims to analyze financial and non-financial factors affecting business performance Nestlé Czech s.r.o for the period 2009 - 2013. The paper explained the importance of financial analysis and the analysis of non-financial factors using modern models. The work was given a scientific hypothesis that after examining the company were confirmed or dismissed. The theoretical part contains general …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Martina Šudřichová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní