Bc. Tomáš Kaplan

Bakalářská práce

Analýza transparentnosti dotačního procesu MŠMT v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže

Transparency analysis of subsidising process in Ministry for education, youth and physical training in the area of childern and youth freetime activities
Anotace:
Práce se zabývá výsledky výzkumu o transparentnosti dotačního procesu MŠMT vůči neziskovým organizacím pracujícími s dětmi a mladými lidmi. Dále se zabývá porovnáním grantových výzev v této oblasti a jením výstupem jsou navrhovaná opatření, která povedou k vyšší transparentnosti tohoto procesu.
Abstract:
The work presents results of research focused on the analysis of transparency in the process subsiding the non-government organisations working with children and young people funded by Ministry for education, youth and physical training.Further, it contains a comparison of the calls for applications in this area and as the result the work proposes several concepts leading to better transparency of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta