Bc. Pavel Valenta

Diplomová práce

Politický hospodářský cyklus a jeho dopady na veřejné finance v České republice

Political-economic cycle and its impact on public finance in the Czech Republic
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu politického hospodářského cyklu a na jeho dopady na veřejné finance v České republice. Zabývá se politickou a ekonomickou situací v České republice a možnou existencí politicko-hospodářského cyklu. Zahrnuje analýzu vlivu termínu voleb na míru inflace a na míru nezaměstnanosti Dále je zkoumaná platnost Phillipsovy křivky pro Českou republiku v letech 1993 …více
Abstract:
The thesis is focused on the analysis political-economic cycle and its impact on public finance in the Czech Republic. The thesis focuses on political and economic situation of the Czech Republic and possible existence of political-economic cycle. The thesis deals with the analysis of influence the elections dates on inflation rate and unemployment rate. There is also examined validity of the Phillips …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Valenta, Pavel. Politický hospodářský cyklus a jeho dopady na veřejné finance v České republice. Pardubice, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Ekonomika veřejného sektoru