Ing. Zdeněk Břicháček, DiS.

Bakalářská práce

LDAP adresářové servery pro správu uživatelských identit

LDAP servers for identity management
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současných systémů LDAP a produktů pro správu uživatelských identit. První část je zaměřena na teoretický rozbor protokolu LDAP. Další část obsahuje popis jednotlivých produktů adresářových serverů a systémů pro správu uživatelských identit. Poslední část popisuje implementaci jednotlivých produktů, vzájemnou spolupráci, možnosti využití v různých prostředích …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with analysis of current LDAP systems and products for managing user identities. The first part is focused on theoretical analysis of LDAP protocol. Another section contains a description of directory servers and systems for managing user identities. The last part describes the implementation of individual products, mutual cooperation, the use in different environments, from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 9. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2009
  • Vedoucí: Ing. Bc. Jiří Rezler
  • Oponent: Ing. Lubomír Jankových, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS