Bc. Vlastislav Ramík

Diplomová práce

Autentizace a autorizace pro systém pro správu požadavků

Authentication and Authorization for an Issue Tracker
Anotace:
Cílem této práce je vývoj autentizace a autorizace v existujícím systému pro správu požadavků eShoe za využití technologie Keycloak. Samotné implementaci, která bude realizována za pomocí technologií Keycloak, Java EE, Wicket a CDI, předchází analýza zabezpečení aplikací na platformě Java.
Abstract:
The aim of this thesis is to develop authentization and authorization in existing issue tracking system eShoe using Keycloak. The thesis covers the development with Java EE, Wicket and CDI technologies and security with Keycloak and analyses security in Java aplivations.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Marek Grác, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ondřej Žižka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky