Vladimír Belan

Master's thesis

"Aplikace 7 návyků od Stephena Coveyho v praxi ve firmě Green Ways".

Application of 7 habits by Stephen Covey in practice in company Green Ways
Anotácia:
Podnětem k sepsání diplomové práce byla snaha použití toho, co se píše v knize "7 návyků skutečně efektivních lidí" od Stephena Coveyho, v praxi v české společnosti Green Ways. Jako metoda výzkumu byl vybrán experiment. Cílem diplomové práce bylo ověření hypotézy, kdy určitý objem konkrétních (ne)pracovních činností skrytých pod 7 obecně pojatými návyky měl vést k lepším pracovním výsledkům v konkrétním …viac
Abstract:
Impulse to write master's thesis was effort to use knowledge from book "7 habits of highly effective people" by Stephen Covey in practice in company Green Ways. Experiment was chosen as method of research. The goal of master's thesis was verifying hypothesis that certain volume of (non)work activities should lead to better work results in concrete amount. Experimental stimulus as (non)work activities …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2014
  • Vedúci: Eva Kašparová
  • Oponent: Jiří Valenta

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39596

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / odbor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management