Lenka ŠENKEŘÍKOVÁ

Bakalářská práce

An Analysis of the Mental Hygiene of the Employees of the Wüstenrot Building Savings Bank in Zlin, Czech Republic

An Analysis of the Mental Hygiene of the Employees of the Wüstenrot Building Savings Bank in Zlin, Czech Republic
Abstract:
The topic of the bachelor´s thesis is the analysis of mental hygiene of the Wüstenrot stavební spořitelna, a.s. (savings bank) company´s consultants operating in Zlin region. The theoretical part of the thesis contains the most important findings from the area of mental hygiene and is divided into individual sections focusing on working environment, healthy lifestyle and stress and time management …více
Abstract:
Tématem mé bakalářské práce je Analýza duševní hygieny poradců firmy Wüstenrot stavební spořitelna, a.s. ve zlínském kraji. Teoretická část obsahuje nejdůležitější poznatky z oblasti duševní hygieny a je rozčleněna na jednotlivé okruhy se zaměřením na pracovní prostředí, životosprávu, stres a time management. Součástí praktické části je stručné přestavení firmy, poté následuje analýza současného stavu …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2012
Zveřejnit od: 24. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Vondřejcová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠENKEŘÍKOVÁ, Lenka. An Analysis of the Mental Hygiene of the Employees of the Wüstenrot Building Savings Bank in Zlin, Czech Republic. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe