Filip VIESNER

Bakalářská práce

Kvalifikační předpoklady zaměstnanců záchranné služby pro výkon povolání

Qualification presumptions Emergency medical service's employees for the achievement of the career
Anotace:
Předpoklady a samotné získání kvalifikace zaměstnanců zdravotnické záchranné služby pro výkon povolání je v současné době hodně diskutované téma. To se děje hlavně díky mnohým legislativním změnám ve snaze přiblížit náš systém záchranných služeb systému západoevropských států. Ve své práci se proto zaměřuji na současné legislativní podmínky získání kvalifikace jednotlivých členů výjezdových skupin …více
Abstract:
Presumtions and obtaining qualification itself of EMS?s employees for achievement of their career is a very discussed topic. It is happening due to a lot of changes in legislature with effort to bring our emergecy systems near to the systems in west-europien countries. So in my thesis I intent on current legislative conditions how can the members of the crew obtain the qualifacation, basic fields of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2008
Zveřejnit od: 30. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Sabina Psennerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VIESNER, Filip. Kvalifikační předpoklady zaměstnanců záchranné služby pro výkon povolání. Ostrava, 2008. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta