Bc. Jiří Lexmaul, DiS.

Bakalářská práce

Stres a zdravotnická záchranná služba

Stress and Emergency Medical Services
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá stresem na zdravotnické záchranné službě. Člení se na teoretickou a praktickou část. Teoretická část charakterizuje stres, syndrom vyhoření a možnosti jejich řešení. Definuje zdravotnickou záchrannou službu, její činnost a náplň práce zdravotnických záchranářů a sester. Praktická část je analýzou kvantitativního výzkumu, který byl realizován formou dotazníkového šetření. …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the stress on the Emergency Medical Services. It´s devides on theoretical and practical parts. The theoretical part characterizes stress, burnout syndrome and their solutions. It defines Emergency Medical Services, her working and type of work paramedics and nurses. The practical part is analysis of quantitative research, which was realized forms of questionnaire investigation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Dana Soldánová
  • Oponent: Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta