Theses 

Stres a zdravotnická záchranná služba – Bc. Jiří Lexmaul, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jiří Lexmaul, DiS.

Bakalářská práce

Stres a zdravotnická záchranná služba

Stress and Emergency Medical Services

Anotace: Bakalářská práce se zabývá stresem na zdravotnické záchranné službě. Člení se na teoretickou a praktickou část. Teoretická část charakterizuje stres, syndrom vyhoření a možnosti jejich řešení. Definuje zdravotnickou záchrannou službu, její činnost a náplň práce zdravotnických záchranářů a sester. Praktická část je analýzou kvantitativního výzkumu, který byl realizován formou dotazníkového šetření. Cílem bylo zmapování vybraných faktorů stresu, se kterými se nelékařští zdravotničtí pracovníci, pracující na ZZS, setkávají.

Abstract: Bachelor thesis deals with the stress on the Emergency Medical Services. It´s devides on theoretical and practical parts. The theoretical part characterizes stress, burnout syndrome and their solutions. It defines Emergency Medical Services, her working and type of work paramedics and nurses. The practical part is analysis of quantitative research, which was realized forms of questionnaire investigation. The aim was to map selected stress factors, which we can meet as non-medical healthcare professionals working on the Emergency Medical Services.

Klíčová slova: stres, zdravotnická záchranná služba, syndrom vyhoření, záchranář, všeobecná sestra, emergency medical services, burnout, paramedic, general nurse

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Dana Soldánová
  • Oponent: Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 22:42, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz