Ondřej Hanka

Diplomová práce

Analýza systému interní komunikace v Policii ČR a možnosti jejího zefektivňování

The analysis of internal communication in Police of the Czech Republic and possibilities of its efficiency growth
Anotace:
Interní komunikace je zdánlivě neviditelný a neměřitelný prvek firmy, který má za úkol propojit všechny zaměstnance v podniku tak, aby ve správný čas dostali správnou informaci pro svou práci. Úsilí najít společnou řeč a dosažení pochopení organizace je důležitým faktorem spoluvytvářejícím loajalitu zaměstnanců k zaměstnavateli a zvyšujícím jejich motivaci a odpovědnost. Se správným nastavením procesů …více
Abstract:
Internal communication is seemingly invisible and unmeasureable company´s element, which goal is to connect all employees in the house to obtain the right information for their work at the right moment. The effort of finding a common word and reaching an understanding of organization is important factor creating a loyalty of employees to employer and increasing their motivation and responsibility. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM271

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2010
  • Vedoucí: Jindřich Vedlich
  • Oponent: Olga Sovová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce