Barbora Kvášová

Bakalářská práce

Betalainy, přírodní barviva obsažená v červené řepě

Betalains, natural dyes contained in beets
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o přírodních barvivech ze skupiny betalainů, která se vyskytují v červené řepě. V práci je popsáno složení červené řepy, její využití jako zdroj potravinářského barviva a přiblížena problematika přírodních a syntetických potravinářských barviv. Dále jsou specifikovány účinky červené řepy na lidské zdraví. V neposlední řadě jsou v práci popsány metody používané pro stanovení …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with natural dyes from the group of betalains, which occur in beetroot. The composition of beetroot and its use as a source of food dye is described in this work. The issue of natural and synthetic food dyes is also mentioned. Further, the effects of beetroot on human health are specified. Last but not least, the analytical methods used for the determination of betalains, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Lenka Česlová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kvášová, Barbora. Betalainy, přírodní barviva obsažená v červené řepě. Pardubice, 2022. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin