Bc. Adriana Husárová

Bachelor's thesis

Skríning prioritních znečišťujících látek v povodích řek na Slovensku metodou pasivního vzorkováni

Screening of priority pollutants in river catchments of Slovakia using passive sampling
Abstract:
The theoretical part of this thesis briefly characterises polar and nonpolar organic pollutants in the aquatic environment and provides information on the legislation of priority pollutants related to the regulation of priority pollutants in surface waters in Europe. It also describes the passive sampling method for monitoring of priority pollutants, specifically passive samplers POCIS and SPMD. The …more
Abstract:
Tato bakalářská práce v teoretické části stručně charakterizuje polárni a nepolární organické znečisťujíci látky ve vodním prostředí a obeznamuje s legislatívou v oblasti vodní politiky, týkajíci se regulace prioritních látek v povrchových vodách v Evropě. Dále popisuje metodiku monitorování prioritních látek metodou pasivního vzorkování, zejména pomocí pasivních vzorkovačů POCIS a SPMD. Náplní praktické …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Branislav Vrana, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta