Tereza Helanová

Diplomová práce

Kritická analýza skutečných a teoretických nákladů na snižování emisí fosforu do vodních toků: případové studie vodní nádrže Orlík

Critical analysis of real and theoretical costs of lowering phosphorus emissions into water: a case study of the Orlík Dam
Anotace:
Plánování v oblasti vod je zásadní pro zajištění její kvality. Kvalita vod, která je v Evropské unii upravena Vodní rámcovou směrnicí 2000/60/ES, je ohrožena eutrofizací, jež je způsobena vnosem fosforu do vod. Jednou z možností zabránění vnosu fosforu do vod je výstavba a rekonstrukce čistíren odpadních vod a kanalizací. Pro stanovení teoretických nákladů výstavby čistíren odpadních vod a kanalizací …více
Abstract:
Water management planning is a key issue to secure its quality. Water quality, regulated in European Union by the Water Framework Directive 200/60/ES, is endangered by eutrophication, which is caused by phosphorus inflow into waters. One of the possible treatments is construction and reconstruction of wastewater treatment plants and sewerage. In order to determine theoretical wastewater treatment plant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Ondřej Vojáček
  • Oponent: Jan Macháč

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/56534