Daniel VALUŠKA

Bakalářská práce

Revitalizace vojenských lokalit v Ústeckém kraji

Revitalization of military locations in the Usti region
Anotace:
Cílem mé samostatně vypracované bakalářské práce je zhodnocení revitalizací vojenských lokalit v Ústeckém kraji. V první kapitole se zabývám brownfieldy se zaměřením na vojenské nemovitosti a jejich vznik, bez kterých by nebylo možné pochopit další vývoj. V druhé části se zaměřuji na současný stav vojenských lokalit, které jsou rozděleny na čtyři skupiny. Specifickou kapitolou jsou samotné brownfieldy …více
Abstract:
The aim of my thesis is to evaluate the revitalization of military locations in the Usti region. The first chapter deals with brownfields with a focus on military properties and their establishment without which it would be impossible to understand further development. The second part focuses on the current state of military locations which are divided into four groups. Brownfields make a special chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VALUŠKA, Daniel. Revitalizace vojenských lokalit v Ústeckém kraji. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj