Bc. Jiří Fečko

Diplomová práce

Rozvoj bezpečnosti v Ústeckém kraji se zaměřením na aktivní zálohy ozbrojených sil

The development of safety in the region Ústí with a focus on active backup of the armed forces
Anotace:
Diplomová práce se věnuje tématu rozvoje bezpečnosti v Ústeckém kraji se zaměřením na aktivní zálohy ozbrojených sil. Tvoří ji teoretická a empirická část. První kapitola teoretického segmentu se zaměřuje obecně na ozbrojené síly. Tato sekce zahrnuje charakteristiku bezpečnosti jako základní lidské potřeby, formální podoby, tak bezpečnostní politiky, dále deskripci ozbrojených sil a vnitřní bezpečnosti …více
Abstract:
The thesis deals with the topic of security development in the Ústí Region focusing on the active advances of the armed forces. It consists of a theoretical and empirical part. The first chapter of the theoretical segment focuses generally on the armed forces. This section includes the characteristics of security as a basic human need, a formal form, as well as a security policy, as well as a description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2019
  • Vedoucí: doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zoja Kalivodová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů