Daniel VALUŠKA

Bachelor's thesis

Revitalizace vojenských lokalit v Ústeckém kraji

Revitalization of military locations in the Usti region
Abstract:
Cílem mé samostatně vypracované bakalářské práce je zhodnocení revitalizací vojenských lokalit v Ústeckém kraji. V první kapitole se zabývám brownfieldy se zaměřením na vojenské nemovitosti a jejich vznik, bez kterých by nebylo možné pochopit další vývoj. V druhé části se zaměřuji na současný stav vojenských lokalit, které jsou rozděleny na čtyři skupiny. Specifickou kapitolou jsou samotné brownfieldy …more
Abstract:
The aim of my thesis is to evaluate the revitalization of military locations in the Usti region. The first chapter deals with brownfields with a focus on military properties and their establishment without which it would be impossible to understand further development. The second part focuses on the current state of military locations which are divided into four groups. Brownfields make a special chapter …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 3. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VALUŠKA, Daniel. Revitalizace vojenských lokalit v Ústeckém kraji. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická