Bc. Prokop KURANDA

Diplomová práce

Digitální model povrchu povodí Morávky z historických leteckých snímků

Digital surface model of Morávka River catchment from historical air photos
Anotace:
S rostoucím výkonem výpočetní techniky posledních let se snižuje náročnost na zpracování obrazových záznamů všech možných rozměrů a přesností také v oblasti dálkového průzkumu země. Jednou z mála prozkoumaných metod získávání výškových dat je Structure from Moti-on aplikovaná na velmi staré obrazové záznamy. V této práci se autor zabývá tvorbou digitál-ního modelu povrchu povodí řeky Morávky z leteckých …více
Abstract:
Increased computing power has made processing imagery data of all sizes and resolutions dramatically easier. The increased availability of computing power has made possible the thor-ough study and wider application of several photogrammetric methods. Despite this recent trend, the application of the Structure from Motion method to very old imagery has been over-looked and remains little examined. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2021
  • Vedoucí: RNDr. Veronika Kapustová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KURANDA, Prokop. Digitální model povrchu povodí Morávky z historických leteckých snímků. Ostrava, 2021. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie / Modelování v environmentální geografii