Bc. Prokop KURANDA

Master's thesis

Digitální model povrchu povodí Morávky z historických leteckých snímků

Digital surface model of Morávka River catchment from historical air photos
Abstract:
S rostoucím výkonem výpočetní techniky posledních let se snižuje náročnost na zpracování obrazových záznamů všech možných rozměrů a přesností také v oblasti dálkového průzkumu země. Jednou z mála prozkoumaných metod získávání výškových dat je Structure from Moti-on aplikovaná na velmi staré obrazové záznamy. V této práci se autor zabývá tvorbou digitál-ního modelu povrchu povodí řeky Morávky z leteckých …more
Abstract:
Increased computing power has made processing imagery data of all sizes and resolutions dramatically easier. The increased availability of computing power has made possible the thor-ough study and wider application of several photogrammetric methods. Despite this recent trend, the application of the Structure from Motion method to very old imagery has been over-looked and remains little examined. In …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2021
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2021
  • Supervisor: RNDr. Veronika Kapustová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KURANDA, Prokop. Digitální model povrchu povodí Morávky z historických leteckých snímků. Ostrava, 2021. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta