Bc. Štěpán Hykš

Bakalářská práce

Prima Cool – jaká je její cílová skupina?

Prima Cool - what is its target audience?
Anotace:
Bakalářská práce „Prima Cool – jaká je její cílová skupina?“ analyzuje první celoplošnou televizní stanici svého druhu v České republice – Primu Cool. Program, který se svým zaměřením profiluje na mužského diváka ve věkovém rozmezí 15 až 40 let, je svojí specifikací unikátní a v mnoha směrech zcela odlišný od zavedených vysílacích schémat ostatních televizních stanic. Práce se zaobírá otázkou, jaká …více
Abstract:
The subject of the Bachelor thesis "Prima Cool – what is its target audience?" is to describe and analyse first nationwide television channel of its kind in Czech Republic – Prima Cool. The Channel that focuses on male audience in the age range 15–40 is unique in its specification and in many ways completely different from established broadcasting schedules of other television stations. This thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Jayasundera
  • Oponent: Mgr. Pavlína Míčová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií