Radim Vaďura

Bakalářská práce

Analýza komunikační kampaně

Analysis of communication campaign
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou komunikační kampaně podniku Aktin za účelem uvedení nového produktu na trh. V teoretické části se práce věnuje marketingové komunikaci, komunikačnímu mixu s hlavním zaměřením na online marketing. Dále je v teoretické části popsán proces tvorby komunikační kampaně, včetně situační analýzy. V praktické části je poté analyzováno vnitřní i vnější prostředí podniku Aktin …více
Abstract:
The bachelor's thesis focuses on the analysis of the communication campaign of the company Aktin for the purpose of launching a new product on the market. The theoretical part of the thesis deals with marketing communication, a communication mix with the main focus on online marketing. Furthermore, the theoretical part describes the process of creating a communication campaign, including situation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2020
  • Vedoucí: Ing. Pavla Marciánová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Dušan Mladenović, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta