Daniel Sedláček

Bakalářská práce

Zdravotnický záchranář při poskytování akutní lůžkové péče – činnosti a kompetence z pohledu zaměstnavatele

Paramedic in the provision of acute inpatient care - activities and competencies from the employer's perspective
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na roli zdravotnických záchranářů při poskytování péče na odděleních akutní péče v České republice. Teoretická část se zabývá problematikou povinné roční praxe u lůžka akutní péče pro zdravotnické záchranáře, charakteristi-kou profesní náplně zdravotnických záchranářů a všeobecných sester, legislativou v oblasti zdravotnického záchranářství a dále popisuje situaci zdravotnických …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the role of paramedics in providing acute inpatient care in the Czech Republic. The theoretical part deals with the issue of compulsory annual practice at the acute care bedside for paramedics, legislation in the field of paramedicine. It also describes the situation of paramedics in Slovakia, the United States and England. The practical part of the thesis focuses on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2024

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2024
  • Vedoucí: Mgr. Michal Pospíšil
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Duda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta