Bc. Augustín Nemec

Diplomová práce

Navigating Big Data Processing Software Stacks

Navigating Big Data Processing Software Stacks
Anotace:
Táto práca sa zameriava na pomoc pri navigácii obrovským množstvom nástrojov používaných na prácu s veľkými dátami poskytnutím univerzálneho navigačného modelu nezávislého od domény použitia. Používanie tohto modelu môže pomôcť pri výbere správnych open-source nástrojov pre daný problém. Táto práca obsahuje vrstvenie architektúry veľkých dát do logických vrstiev pokrývajúcich celý ekosystém a zostavenie …více
Abstract:
This thesis's focus is to help navigate through a huge amount of tools and frameworks used in Big Data by providing a universal navigation model independent of the domain of use. Using this model can help to choose the right open-source tools for a given problem. The thesis includes the layering of Big Data architecture to logical layers covering the entire ecosystem and compiling a catalog of the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2021
  • Vedoucí: PhD Bruno Rossi
  • Oponent: Prof. Dr. Mouzhi Ge, PhD

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace