Bc. Anna Šulcová

Bachelor's thesis

Pohyb a výživa v prevenci obezity u předškolních dětí

Exercise and nutrition to prevent the preschool children's obesity
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá tématikou pohybu a výživy v prevenci obezity u předškolních dětí. Úvodní kapitoly teoretické části bakalářské práce se věnují definicím a rozpravě o prevenci, obezitě, pohybu, výživě či předškolnímu věku z mnoha úhlů pohledu. Cílem empirické, praktické části je vytvoření tématických plánů, které mají sloužit učitelkám mateřských škol jako již vypracovaná příprava (TVP) na …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with movement and nutrition in the prevention of obesity thematics. The theoretical part’s introductory chapters of the bachelor thesis pursue the definitions and debate of the prevention, obesity, movement, nutrition or the preschool age from many points of view. The goal of the empirical, practical part is a creation of the thematic plans, which are meant to serve the kindergarten …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 5. 2018
  • Supervisor: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Iva Kouřilová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta