Nela PECHOVÁ

Bakalářská práce

Alternativní směry ve výživě

Alternative directions in nutrition
Anotace:
Tato bakalářská práce popisuje různé směry alternativní výživy. Hlavním cílem je přiblížit různé pohledy a principy výživy, které objasní základní orientaci v alternativních výživových směrech.
Abstract:
This bachelor thesis describes different directions of alternative nutrition. The main goal is to bring different perspectives and nutrition principles that clarify the basic orientation in alternative nutritional directions.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PECHOVÁ, Nela. Alternativní směry ve výživě. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví