Bc. Martin Kazík

Diplomová práce

Semestrální výuka s aplikací Design Thinking na vysokých školách

Implementation of the Design Thinking in the Learning Process at Universities
Anotace:
Tato Diplomová práce pojednává o způsobu celosemestrální projektové výuky s aplikací metod design thinking na českých vysokých školách. V teoretické části jsou uvedeny pro-blematiky: vysokých škol, osobního rozvoje, design thinking a marketingového výzkumu. Praktická část se pak věnuje prvnímu ročníku semestrálního projektu iLab s aplikací metod design thinkig, jehož prvky jsou v úvodu této části popsány …více
Abstract:
This diploma thesis main theme is principles of a semestral educating projects which apply the methods of design thinking and application of this project in the Czech University education system. The theoretical part of this thesis, introduce problematics of Czech University education system, personal development, soft skills, design thinking, and marketing research. The practical part presents the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Mgr. Olga Jurášková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kazík, Martin. Semestrální výuka s aplikací Design Thinking na vysokých školách. Zlín, 2019. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe