Bc. Aneta Baumeisterová

Master's thesis

Komparativní genomika hlavního histokompatibilitního komplexu (MHC) u čeledi Equidae: gen kódující tumor-nekrotizující faktor (TNF) alfa

Comparative genomics of the major histocompatibility complex (MHC) in the family Equidae: the tumor necrosis factor (TNF) alpha encoding gene
Abstract:
Hlavní histokompatibilitní komplex (major histocompatibility complex) je zajímavou skupinou genů přítomných u všech čelistnatých obratlovců. Nejdůležitější úlohou těchto genů je prezentace antigenů buňkám imunitního systému, i když se v tomto genetickém komplexu nacházejí také jiné geny, z nichž některé se podílejí na různých imunitních funkcích a další mají funkce neimunitní. Tumor-nekrotizující faktor …more
Abstract:
The major histocompatibility complex (MHC) is an interesting gene cluster present in all jawed vertebrates. Although the most important function of these genes is to present antigens to immune cells, MHC also contains other genes involved in various immune as well as non-immune functions. Tumor necrosis factor (TNF) alpha is an important pro-inflammatory cytokine playing a role in the regulation of …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2012
  • Supervisor: prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Biology / Molecular Biology and Genetics