Ing. Michal Kurimský

Bakalářská práce

Zdroje financovania podniku a jeho aplikácia na určitý podnik

Company financing sources and its application to an enterprise
Abstract:
The goal of the bachelor thesis „Company financing sources and its application to an enterprise“ is to analyze and compare the company financing sources and show an appropriate option of financing for certain company. The theoretical part have focused on understanding fundamental terms regarding financing and possibilities of external funding. The conclusion contains evaluation of various bank offers …více
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce „Zdroje financovania podniku a jeho aplikácia na určitý podnik“ je analyzovať a porovnať zdroje financovania firmy a preukázať vhodnú alternatívu financovania pre určitý podnik. Teoretická časť je venovaná vysvetleniu základných pojmov súvisiacich s financovaním a možnostiam externého financovania. Záver práce obsahuje vyhodnotenie rozličných ponúk bánk a výberu, z môjho pohľadu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Václav Leinweber, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jan Vlachý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance